Grundejerforeningen Fruekilden

Bogø Vandværk udsættelse af Generalforsamling
(18. marts 2020) GRUNDET CORONAEPEDIMIEN ER GENERALFORSAMLINGEN D.27 MARTS AFLYST.
Dato for ny generalforsamling vil blive annonceret i de lokale medier samt på Bogø Vandværks hjemmeside.

Aflysning af oprydningsdagen d. 21. marts 2020.
(18. marts 2020) Vi må desværre aflyse vores oprydningsdag d. 21. marts 2020.
Årsagen er sundhedsmyndighedernes opfordring til, at vi skal blive hjemme og være mindst mulig i kontakt med andre for at mindske spredningen af Coronavirusen.
Planen er, at dagen selvfølgelig skal gennemføres på et senere tidspunkt, når ”forsamlingsforbuddet” er lempet.

Der er udsendt mail til medlemmerne!
(23. februar 2020) I løbet af weekenden d. 21. – 23. februar er der udsendt mail til medlemmerne om det forestående 40-års jubilæum og information om oprydnings-dagen d. 21. marts 2020. Skulle du som medlem ikke have fået nogen af disse meddelelser, kan du sende en mail til formand@fruekilden.dk.

Undskyld vi roder!
(12. december 2019) Grundejerforeningen Fruekilden er nu i gang med opbygningen af en ny hjemmeside.
Formålet med siden vil være at udbrede kendskabet til GF. Fruekilden og vores område – at udbrede relevant materiale til vore medlemmer. Siden skal også bruges som “salgsmateriale” for vores område til nye købere af sommerhuse i området.

For at skabe mere liv på siden mangler vi billeder! Har du egne billeder, med relation til GF. Fruekilden og Bogø, som vi må anvende, modtages bidrag med tak og kan sendes til Kaj Holdensen på mail formand@fruekilden.dk.

I 2020 har foreningen 40-års jubilæum. I den anledning mangler vi gamle billeder fra starten af GF. Fruekilden og områdets forandring fra landbrugsjord til sommerhusområde.

Vi håber, at hjemmesiden er klar med et relevant indhold inden jul.