Grundejerforeningen Fruekilden

Udsættelse af generalforsamling 2020 p.g.a. Corona-situationen.
(13. maj 2020) Grundet Corona situationen finder bestyrelsen det rigtigst at udsætte den ordinære generalforsamling indtil medio august 2020. Læs mere her  under udsendte mails.

Bogø Vandværk oplyser at vandforsyningen afbrydes mandag den 11 maj 2020 mellem 09.00 og 15.00. på Fruekildevej med sideveje.
(9. maj 2020) Da vi nu er klar til at gennemskylle hovedvandledningen, der forsyner Fruekildevej med sideveje, afbrydes vandforsyningen mandag den 11. maj 2020 i tidsrummet 09.00-15.00 i dette område.
Hvis man har spørgsmål kan Peter Fisker Schrøder kontaktes på 25556239

Udsættelse af GF. Fruekildens generalforsamling 2020.
(D. 6. april 2020)
Statsminister Mette Frederiksen har på pressemødet d. 6. april 2020 p.g.a. coronakrisen forlænget ”forsamlingsforbuddet” for over 10 personer indtil videre til d, 10. maj 2020.
Derfor er den planlagte generalforsamling d. 9. maj 2020 aflyst.
Jf. vores vedtægt skal ordinær generalforsamling afholdes senest med udgangen af maj, men om vi kan gøre det i år er meget usikkert; men det vil kræve, at ”forsamlingsforbuddet” bliver ophævet senest d. 16. maj 2020.
Hvornår vi kan afholde en generalforsamlingen, er derfor pt. usikkert. Bestyrelsen vil følge udviklingen og komme med en udmelding, så snart det er muligt.

Bogø Vandværk udsættelse af Generalforsamling
(18. marts 2020) GRUNDET CORONAEPEDIMIEN ER GENERALFORSAMLINGEN D.27 MARTS AFLYST.
Dato for ny generalforsamling vil blive annonceret i de lokale medier samt på Bogø Vandværks hjemmeside.

Aflysning af oprydningsdagen d. 21. marts 2020.
(18. marts 2020) Vi må desværre aflyse vores oprydningsdag d. 21. marts 2020.
Årsagen er sundhedsmyndighedernes opfordring til, at vi skal blive hjemme og være mindst mulig i kontakt med andre for at mindske spredningen af Coronavirusen.
Planen er, at dagen selvfølgelig skal gennemføres på et senere tidspunkt, når ”forsamlingsforbuddet” er lempet.

Der er udsendt mail til medlemmerne!
(23. februar 2020) I løbet af weekenden d. 21. – 23. februar er der udsendt mail til medlemmerne om det forestående 40-års jubilæum og information om oprydnings-dagen d. 21. marts 2020. Skulle du som medlem ikke have fået nogen af disse meddelelser, kan du sende en mail til formand@fruekilden.dk.

Undskyld vi roder!
(12. december 2019) Grundejerforeningen Fruekilden er nu i gang med opbygningen af en ny hjemmeside.
Formålet med siden vil være at udbrede kendskabet til GF. Fruekilden og vores område – at udbrede relevant materiale til vore medlemmer. Siden skal også bruges som “salgsmateriale” for vores område til nye købere af sommerhuse i området.

For at skabe mere liv på siden mangler vi billeder! Har du egne billeder, med relation til GF. Fruekilden og Bogø, som vi må anvende, modtages bidrag med tak og kan sendes til Kaj Holdensen på mail formand@fruekilden.dk.

I 2020 har foreningen 40-års jubilæum. I den anledning mangler vi gamle billeder fra starten af GF. Fruekilden og områdets forandring fra landbrugsjord til sommerhusområde.

Vi håber, at hjemmesiden er klar med et relevant indhold inden jul.