Grundejerforeningen Fruekilden

Nyhedsbrev udsendt.
(25. september 2020) I dag er der udsendt et nyhedsbrev fra GF. Fruekilden. Du kan hente det her.

Ekstraordinær generalforsamling  afholdes d. 23. august 2020.
(9. august 2020) Grundejerforeningen Fruekilden afholder ordinær generalforsamling d. 23. august 2020 kl. 10.00 på arealet ved GF. Fruekildens maskinskur.
Indkørsel fra Valsen
Dagsorden med bilag er udsendt d. 9. august 2020.

Generalforsamling 2020 afholdes d. 9. august.
(27. juni 2020) Grundejerforeningen Fruekilden afholder ordinær generalforsamling d. 9. august 2020 kl. 10.00 på Restaurant Stalden, Hougårdsbanke 5, 4793 Bogø By.
Dagsorden med bilag udsendes senest 14 dage før.

Aflysning af jubilæumsfesten d. 22. august 2020
(27. juni 2020) Bestyrelsen har besluttet at aflyse den planlagte Jubilæumsfest d. 22. august 2020. Årsagen er, at vi ikke kan overholde de afstands krav til forsamlinger, som er indført i forbindelse med Covid-19. Vi vil prøve at gennemføre et arrangement i 2021, hvis der opbakning blandt vore medlemmer til det.

Udsættelse af generalforsamling 2020 p.g.a. Corona-situationen.
(13. maj 2020) Grundet Corona situationen finder bestyrelsen det rigtigst at udsætte den ordinære generalforsamling indtil medio august 2020. Læs mere her  under udsendte mails.

Udsættelse af GF. Fruekildens generalforsamling 2020.
(D. 6. april 2020)
Statsminister Mette Frederiksen har på pressemødet d. 6. april 2020 p.g.a. coronakrisen forlænget ”forsamlingsforbuddet” for over 10 personer indtil videre til d, 10. maj 2020.
Derfor er den planlagte generalforsamling d. 9. maj 2020 aflyst.
Jf. vores vedtægt skal ordinær generalforsamling afholdes senest med udgangen af maj, men om vi kan gøre det i år er meget usikkert; men det vil kræve, at ”forsamlingsforbuddet” bliver ophævet senest d. 16. maj 2020.
Hvornår vi kan afholde en generalforsamlingen, er derfor pt. usikkert. Bestyrelsen vil følge udviklingen og komme med en udmelding, så snart det er muligt.

Aflysning af oprydningsdagen d. 21. marts 2020.
(18. marts 2020) Vi må desværre aflyse vores oprydningsdag d. 21. marts 2020.
Årsagen er sundhedsmyndighedernes opfordring til, at vi skal blive hjemme og være mindst mulig i kontakt med andre for at mindske spredningen af Coronavirusen.
Planen er, at dagen selvfølgelig skal gennemføres på et senere tidspunkt, når ”forsamlingsforbuddet” er lempet.