Grundejerforeningen Fruekilden

Nyhedsbrev er udsendt 2021 01 Nyhedsbrev december.pdf.

Alle ønskes en god jul og et godt nytår!

Mail udsendt til medlemmerne.
(6. august 2021) Indkaldelse til generalforsamlingen d. 22. august 2021.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling er udsendt d.d.

Dagsorden kan hentes på nedenstående link.
Indkaldelse generalforsamling 2021 samlet.pdf

Mail udsendt til medlemmerne.
(25. marts 2021) Udskydelse af generalforsamlingen til d. 22. august 2021.
Kære alle.
God påske til alle.
Nu er genåbningsplanen blevet offentliggjort! Som bestyrelsen læser genåbningsplanen, er vi nødsaget til at udskyde generalforsamlingen til efter sommerferien. Endvidere fremgår det ikke, at det indendørs forsamlingsforbud for foreninger er hævet til et antal personer, vi kan bruge. Da vi heller ikke kan være sikre på, at et rimeligt antal medlemmer kan have Coronapasset klar / være vaccineret til d. 9. maj 2021 udskydes GF Fruekildens generalforsamling til d. 22. august 2021. Dagsorden med bilag udsendes med det vedtægterne fastsatte varsel.
Hvordan betingelserne for gennemførelsen af generalforsamlingen bliver, kan vi ikke på nuværende tidspunkt melde noget ud om.
Du kan læse hele mailen her.

Nyhedsbrev udsendt.
(25. september 2020) I dag er der udsendt et nyhedsbrev fra GF. Fruekilden. Du kan hente det her.

Ekstraordinær generalforsamling  afholdes d. 23. august 2020.
(9. august 2020) Grundejerforeningen Fruekilden afholder ordinær generalforsamling d. 23. august 2020 kl. 10.00 på arealet ved GF. Fruekildens maskinskur.
Indkørsel fra Valsen
Dagsorden med bilag er udsendt d. 9. august 2020.

Generalforsamling 2020 afholdes d. 9. august.
(27. juni 2020) Grundejerforeningen Fruekilden afholder ordinær generalforsamling d. 9. august 2020 kl. 10.00 på Restaurant Stalden, Hougårdsbanke 5, 4793 Bogø By.
Dagsorden med bilag udsendes senest 14 dage før.

Aflysning af jubilæumsfesten d. 22. august 2020
(27. juni 2020) Bestyrelsen har besluttet at aflyse den planlagte Jubilæumsfest d. 22. august 2020. Årsagen er, at vi ikke kan overholde de afstands krav til forsamlinger, som er indført i forbindelse med Covid-19. Vi vil prøve at gennemføre et arrangement i 2021, hvis der opbakning blandt vore medlemmer til det.

Udsættelse af generalforsamling 2020 p.g.a. Corona-situationen.
(13. maj 2020) Grundet Corona situationen finder bestyrelsen det rigtigst at udsætte den ordinære generalforsamling indtil medio august 2020. Læs mere her  under udsendte mails.

Udsættelse af GF. Fruekildens generalforsamling 2020.
(D. 6. april 2020)
Statsminister Mette Frederiksen har på pressemødet d. 6. april 2020 p.g.a. coronakrisen forlænget ”forsamlingsforbuddet” for over 10 personer indtil videre til d, 10. maj 2020.
Derfor er den planlagte generalforsamling d. 9. maj 2020 aflyst.
Jf. vores vedtægt skal ordinær generalforsamling afholdes senest med udgangen af maj, men om vi kan gøre det i år er meget usikkert; men det vil kræve, at ”forsamlingsforbuddet” bliver ophævet senest d. 16. maj 2020.
Hvornår vi kan afholde en generalforsamlingen, er derfor pt. usikkert. Bestyrelsen vil følge udviklingen og komme med en udmelding, så snart det er muligt.

Aflysning af oprydningsdagen d. 21. marts 2020.
(18. marts 2020) Vi må desværre aflyse vores oprydningsdag d. 21. marts 2020.
Årsagen er sundhedsmyndighedernes opfordring til, at vi skal blive hjemme og være mindst mulig i kontakt med andre for at mindske spredningen af Coronavirusen.
Planen er, at dagen selvfølgelig skal gennemføres på et senere tidspunkt, når ”forsamlingsforbuddet” er lempet.