Kontingent m.m.

Her finder du oplysninger om kontingent m.m. til Grundejerforeningen Fruekilden.

Kontingent. 

  • Kontingentet er på generalforsamlingen i 2022 fastsat til kr. 775,00 for 2023. Kontingentet vil i fremtiden blive reguleret med pristallet.
  • Kontingentet opkræves af foreningens kasserer ved fremsendelse af mail til medlemmerne og skal indbetales senest 1. april for at have stemmeret til generalforsamlingen.
  • De medlemmer der ikke har opgivet et mailadresse pålægges et forsendelsesgebyr på kr. 30,00.

Indskud til GF.  Fruekilden.

  • Ved overtagelse af  en parcel betales et indskud til GF. Fruekilden på kr. 800,00.
  • Indskuddet opkræves af foreningens kasserer ved fremsendelse af opkrævning via mail.
  • Indskuddet tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen jf. vedtægt.
  • Ved familie-overdragelse eller arv betales ikke indskud.

Græsslåning.

  • På alle grunde og fællesarealer skal der  jf. GF. Fruekildens ordensreglement slås græs minimum en gang om året senest medio august måned. Foreningen har en aftale med en lokal entreprenør, der udfører dette arbejde.
  • Gebyr for slåning af ubebyggede grunde er kr. 470,00.

Gebyr vedr. udfyldelse af ejendomsskema til ejendomshandlere.

  • Der opkræves et gebyr for udfyldelse af ejendomsskema i forbindelse med ejendomshandler på kr. 600,00 

Alle indbetalinger skal ske til GF. Fruekildens bankforbindelse Danske Bank. Konto 3212 7652399.