Kontingent m.m.

Her finder du oplysninger om kontingent m.m. til Grundejerforeningen Fruekilden.

Kontingent. 

 • Kontingentet er på generalforsamlingen i 2019 fastsat til kr. 625,00 for 2020.
 • Kontingentet opkræves af foreningens kasserer ved fremsendelse af mail til medlemmerne og skal indbetales senest 1. april for at have stemmeret til generalforsamlingen.
 • De medlemmer der ikke har opgivet et mailadresse pålægges et forsendelsesgebyr på kr. 15,00.

Indskud til GF.  Fruekilden.

 • Ved overtagelse af  en parcel betales et indskud til GF. Fruekilden på kr. 800,00.
 • Indskuddet opkræves af foreningens kasserer ved fremsendelse af opkrævning via mail.
 • Indskuddet tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen jf. vedtægt.
 • Ved familieoverdragelse eller arv betales ikke indskud.

Græsslåning.

 • På alle grunde og fællasarealer skal der  jf. GF. Fruekildens ordensreglement slås græs minimum en gang om året senest medio august måned.
 • Foreningen har en aftale med en lokal entreprenør, der udfører dette arbejde.
 • Gebyr for slåning af ubebyggede grunde efter aftale er kr. 375,00.
 • Gebyr for tvangslåning af ubebyggede grunde er kr. 600,00.

Gebyr vedr. udfyldelse af ejendomskema til ejendomshandlere.

 • Der opkræves et gebyr for udfyldelse af ejendomskema i forbindelse med ejendomshandler på kr. 400,00 

Alle indbetalinger skal ske til GF. Fruekildens bankforbindelse Danske Bank. Konto 3212 7652399.