Foreningens historie

Grundejerforeningen Fruekilden har 40 års jubilæum.

Dette vil foreningen fejre med en fest d. 22. august 2020 i Skovpavillonen.

Vil du vide mere om foreningens historie, kan du klikke på de undermenuer, der løbende vil blive udbygget på denne side.

Grundejerforeningen Fruekilden er stiftet ved en generalforsamling d. 19. oktober 1980. 

Indkaldelsen til den stiftende generalforsamling er bevaret. Af indledningen fremgår hvilke parceller, der er omfattet, og på hvilket grundlag foreningen er stiftet.

“Indkaldelse til stiftende generalforsamling for grundejerforening omfattende ejere af parceller udstykket fra matre nr. 26 a, 26 b 26 c, 26 d, 26 f, 26 i, 26 k, 23 og 23 alle af Bogø by.
Som ejer af en sommerhusparcel udstykket fra ovennævnte ejendom, indkaldes De hermed til stiftende generalforsamling gå Bogø Kro , Bogø Hovedgade 134, 4793 Bogø, den 19/10 1980 kl. 10—2 .
Indkaldelsen sker i henhold til den på ovennævnte matre nr. ting— lyste deklaration, hvorefter kommunalbestyrelsen om fornødent foranstalter en grundejerforening stiftet. Tilstede på mødet vil være repræsentanter for Møn kommune.”

GF. Fruekilden er ikke i besiddelse af den første vedtægt for foreningen; men af et referat fra den første ordinære generalforsamling, som blev afholdt d. 18. april 1981, fremgår det, at foreningen er stiftet som “Grundejerforeningen “Bogø” af 19/10 1980″. Navne ændringen til Grundejerforeningen Fruekilden er foreslået af bestyrelsen og vedtaget på netop denne generalforsamling, hvilket fremgår af referatet fra denne generalforsamling.

Skulle nogen være i besiddelse af allerførste vedtægt, vil vi meget gerne låne den for at tage et kopi.

GF. Fruekilden samler gerne det historiske materiale, der kan findes om, og som er reellevant for foreningen. Det indsamlede vil blive lagt i denne mappe.