Generalforsamling 

Grundejerforeningen Fruekilden

afholder  næste ordinær generalforsamling.

8. maj 2022.

på Cafe Stalden, Hougårdsbanke 5, 4793 Bogø By

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16. marts 2022 jf. vedtægterne.

Dagsorden jf. Grundejerforeningen Fruekildens vedtægt § 6.

Dagsorden med bilag der udsendes til GF. Fruekildens medlemmer kan hentes her senest 14 dage før afholdelsen