Generalforsamling 

Du kan her finde referat samt øvrige dokumenter vedr. generalforsamlingen 2023.

Grundejerforeningen Fruekilden

afholder  næste ordinær generalforsamling.

12. maj 2024 kl. 10.00.

i Blomsterriet Stalden, Hougårdsbanke 5, 4793 Bogø By

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16. marts 2024 jf. vedtægterne.

Dagsorden jf. Grundejerforeningen Fruekildens vedtægt § 6.

Dagsorden med bilag der udsendes til GF. Fruekildens medlemmer kan hentes her senest 14 dage før afholdelsen

Indkaldelse og bilag til generalforsamlingen 2023 vil blive lagt op herunder senest 14 dage før afholdelsen.