Generalforsamling 

Grundejerforeningen Fruekilden

planlægger at afholde

 næste ordinær generalforsamling.

22. august 2021 kl. 10.00.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16. marts 2021 jf. vedtægterne.

Dagsorden med bilag er udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden jf. Grundejerforeningen Fruekildens vedtægt § 6.

Her kan du finde det udsendte materiale til årets generalforsamling.

Der lægges materiale i mappen ved udsendelse af indkaldelsen senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.