Generalforsamling 

Her kan du finde indkaldelse og referat samt øvrige dokumenter vedr. generalforsamlingen 2024.

Grundejerforeningen Fruekilden

afholder  næste ordinær generalforsamling.

maj 2025.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16. marts 2025 jf. vedtægterne.

Dagsorden jf. Grundejerforeningen Fruekildens vedtægt § 6.

Dagsorden med bilag der udsendes til GF. Fruekildens medlemmer kan hentes her senest 14 dage før afholdelsen

Indkaldelse og bilag til generalforsamlingen 2024 vil blive lagt op herunder senest 14 dage før afholdelsen.