Generalforsamling 

Du kan finde referat – indkaldelse og bilag fra generalforsamlingen 2022 herunder.

Grundejerforeningen Fruekilden

afholder  næste ordinær generalforsamling.

14. maj 2023.

i Blomsterriet Stalden, Hougårdsbanke 5, 4793 Bogø By

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16. marts 2023 jf. vedtægterne.

Dagsorden jf. Grundejerforeningen Fruekildens vedtægt § 6.

Dagsorden med bilag der udsendes til GF. Fruekildens medlemmer kan hentes her senest 14 dage før afholdelsen

Indkaldelse og bilag til generalforsamlingen 2023 vil blive lagt op herunder senest 14 dage før afholdelsen.