Generalforsamling 

Grundejerforeningen Fruekilden afholder

ordinær GENERALFORSAMLING.

9. august 2020 kl. 10.00 på

Restaurant Stalden, Hougårdsbanke 5, 4793 Bogø By.

Dagsorden med bilag udsendes senest 14 dage før.

Husk at forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest d. 16. marts 2020.

Dagsorden jf. Grundejerforeningen Fruekildens vedtægt § 6. stk. 10.

Her finder du det udsendte materiale til årets generalforsamling.

Der lægges materiale i mappen ved udsendelse af indkaldelsen senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.