Generalforsamling 

Generalforsamling 2020

D. 13. maj 2020.

Grundet Corona situationen finder bestyrelsen det rigtigst at udsætte den ordinære generalforsamling indtil medio august 2020.

Begrundelsen hertil er:

  • Det igangværende forsamlingsforbud, hvor der indtil 8. juni 2020 kun må samles 10 personer.
  • Udsigten til, at dette forbud ændres efter 8. juni til, at der må forsamles 30-50 personer indtil primo august.
  • Udsigten til en ændring på op til 500 personer primo august.

Bestyrelsen følger situationen nøje, og vil så snart det er muligt melde ud med ny dato for afholdelsen af den ordinær generalforsamling.

Husk at forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest d. 16. marts 2020.

Dagsorden jf. Grundejerforeningen Fruekildens vedtægt § 6. stk. 10.

Her finder du det udsendte materiale til årets generalforsamling.

Der lægges materiale i mappen ved udsendelse af indkaldelsen senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.